Profil

Maklumat Pelayanan
Maklumat Pelayanan DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA CILEGON

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA CILEGON

                                 MAKLUMAT PELAYANAN

 DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN 

DALAM BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SESUAI DENGAN STANDAR

PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI

INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN YANG BERLAKU